PORADY NA OKRES JESIENNO-ZIMOWY

Skraplanie pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej jest spowodowane bardzo wysoką izolacyjnością cieplną szyb tego typu .Powoduje ona, że na zewnątrz pomieszczenia przedostaje się zaledwie niewielka ilość ciepłego powietrza. Zewnętrzna szyba pozostaje więc nadal zimna i to na niej skrapla się wilgoć w postaci pary wodnej. Ze zjawiskiem parowania szyb na zewnętrznej stronie okna często można spotkać się na obszarach o dużej wilgotności powietrza, np. w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie w godzinach porannych powietrze może nagrzewać się szybciej niż szyby okienne.

Parowanie szyb okiennych od strony pomieszczenia nie jest spowodowane wadą okien. To dowód wysokiej szczelności okna. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w nadmiernej wilgotności powietrza wewnętrznego oraz złej wentylacji w pomieszczeniu. Przez starannie izolowane okna, powietrze o dużej wilgotności powstałej podczas czynności domowych nie może wydostać się na zewnątrz, dlatego nadmiar pary wodnej osiada na najchłodniejszych powierzchniach, czyli szybach okiennych.

Kiedy zawartość wilgoci w powietrzu jest zbyt duża może nastąpić kondensacja pary wodnej. Proces ten jest wynikiem przekroczenia temperatury tzw. punktu rosy podczas zetknięcia powietrza z chłodniejszymi powierzchniami. Temperatura powietrza w pomieszczeniach jest najczęściej wyższa od temperatury powierzchni ścian. Różnica ta może wynieść kilkanaście stopni, jeśli będzie brana pod uwagę temperatura powierzchni okna (zwłaszcza w okresie zimy).

Aby uniknąć problemów związanych ze skrajnymi wartościami wilgotności należy pamiętać o kilku warunkach, które zapewnią odpowiednią wentylację, a tym samym usuwanie nadmiaru wilgoci znajdującej się w powietrzu.

Należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza, tak aby nadmiar pary wodnej zawartej w powietrzu był usuwany z pomieszczeń.