PROFIL IGLO ENERGY CLASSIC  /  IGLO ENERGY

  • 7-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego, w klasie A, o głębokości zabudowy 82 mm.
  •  Pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K) z ramką stalową, opcjonalnie ramka tworzywowa Swisspacer                                                                     
  • Okucia MACO MULTI MATIC KS z dwoma zaczepami antywyważeniowymi w standardzie
     
  • Wzmocnienie ramy - stalowe pełne (zamknięte). Zaczepy anywyważeniowe przykręcone do stali.
  • Okno wyposażone w system potrójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM i centralne ze spienionego EPDM.
  • W standardzie uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy.

                                                              

 

                                                         IGLO ENERGY CLASSIC                                                                     IGLO ENERGY

 

www.drutex.pl